Het retourbeleid van Globalbudlr.com

Er zijn diverse redenen om de keuze te maken uw bestelling te retourneren. Lees deze pagina goed door om misverstanden en eventuele vertragingen te voorkomen.

Voor het retourneren is het belangrijk om het product indien redelijkerwijs mogelijk in een zo oorspronkelijk mogelijke staat” en “onbeschadigd” te retourneren , en de factuur en het retour formulier bij te sluiten.Om zeker te zijn dat uw retourzending bij ons is aangekomen adviseren we u ook om uw verzendbewijs goed te bewaren.

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het modelformulier herroeping maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Gevolgen van de herroeping. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Wij zijn als ontvangende partij van uw retourzending niet verantwoordelijk voor schade of vermissing van het pakket tijdens het transport. Bewaar het verzendbewijs daarom altijd goed, welke u ontvangt van de partij waarmee u het pakket retour stuurt.

Hoe meld ik een retour aan?
Download
 ons retoursformulier, vul deze correct in en stuur dit formulier mee met de retourszending.

Kosten bij retourneren
Wanneer u een bestelling retourneert betaalt u zelf de retourskosten. Is er een defect of verkeerd product geleverd? Dan ontvangt u het totale aankoopbedrag inclusief verzendkosten van ons terug. Artikelen kunnen worden terug gestuurd binnen 14 werkdagen na ontvangst.

Verwerking van retourzendingen
Bij binnenkomst van de retourzending, wordt deze zo spoedig mogelijk verwerkt. Eventueel vervangende artikelen worden eveneens zo spoedig mogelijk verstuurd. We streven er naar uw zending binnen 5 dagen te verwerken.

Indien u geld van ons terugkrijgt, verwerken wij deze terugbetaling binnen 10 dagen. Het is afhankelijk van de snelheid van uw bank wanneer het geld op u rekening staat.

Garantie
Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie.

Bekijk ook artikel 6, 7, 8, 9 en 10 van onze algemene voorwaarden voor een uitgebreide uitleg over onze retourvoorwaarden.